Hyresinkasso

Vi är specialister på hyresinkasso. Vår ledstjärna inkasso med sociala förtecken uttrycker vårt arbetssätt och innebär fördelar för Er som hyresvärd och för Era hyresgäster. Vi arbetar för att Ni ska ha så få hyresgäster med betalningsproblem som möjligt och givetvis för att Ni ska få in Era fordringar på snabbast möjliga sätt.

Varje räddad avhysning sparar stora kostnader. Hyresinkasso sker i ett nära samarbete där vi följer Er instruktion och policy för att på effektivaste och smidigaste sätt kunna driva in utestående fordringar. Våra referenser kan bekräfta att det fungerar mycket väl.

Inkasso

I vårt utbud av inkassotjänster hanterar vi alla typer och storlekar av förfallna fordringar. Vår filosofi har alltid varit att relationer ska vara goda. Vi ser det som vår uppgift att bibehålla eller försöka skapa så bra relationer som möjligt. De systemlösningar vi erbjuder är state-of-the-art och vi kan trots vår storlek hantera stora volymer. Systemen är kvalitetssäkrade och stöder gällande lagar och förordningar.

Vi har Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Via samarbetspartners finns vi representerade i stort sett i hela världen.

Inkassobevakning

I de ärenden där kunden av någon anledning inte betalt och där det i kortsiktiga perspektivet saknas utsikt till bra resultat överförs ärendet till inkassobevakning. Vi bibehåller kontakten med gäldenären genom telefonbearbetning, mail och brev. Vi säkerställer att så snart möjlighet ges ska gäldenären motiveras att göra rätt för sig.

Hyresadministration

Är Ni en fastighetsägare som prioriterar annat än att sitta vid datorn med rutinuppgifter? Då har vi tjänsterna för Er. Vårt system hanterar Era hyresaviseringar, den löpande bokföringen samt avtalsadministrationen.

Det gör att Ni kan koncentrera Er på de uppgifter som Ni är bäst på och som utvecklar rörelsen.

Fakturaservice

Istället för att sköta faktureringen själva så gör vi det åt Er. På så sätt slipper Ni hantera faktura- och aviutskick samt administration och kan istället ägna Er åt att göra affärer eller annat som kan vara berikande. Vi tar hand om hela processen och ser till att allt görs för att betalning ska underlättas. Om det behövs går ärendet över till inkasso utan onödiga avbrott.